PNP无盘Windows 2003系统
卢学军 2005.4.23凌晨

   无盘WIN2003在原理上与原来的无盘WIN2000基本相同,但较之有如下优点:1、启动与运行速度更快,差不多快一半左右。2、安装更方便,只需将镜像文件克隆至服务器即可,工作站开机就能启动(并且已经安装好了常用的指法、打字、OFFICE2000等软件)。现在回想起当初安装无盘WIN2000时烦琐安装、调试,令人头皮发麻的网卡配置,都有些后怕。3、工作站无需安装驱动能上16位真彩色。4、界面更美观,功能更强大。5、支持更多的启动方式。   

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

无盘95】 【无盘98 】 【无盘2000 】 【明智专区 】 【游戏网吧】 【软件下载 】 【关于光盘 】【关于我们